GIO LOZANO Instagram Stats & Analytics Dashboard

GIO LOZANO Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-14 12:34:34Đang tính toán
Tổng số đăng ký22.92N
Chú ý1.98N
Bài viết1.18N
Xếp hạng toàn cầu
2,031,338th (Top 22.3%)
Sao điểm Nox
1.46
Nên suy nghĩ thêm(Top 56.4%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
90 9
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
GIO LOZANO Daily Followers (1 năm gần đây)
GIO LOZANO Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
GIO LOZANO Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
GIO  LOZANO @GIO LOZANO
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Giới thiệu