Ginna Parra 🎭 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Ginna Parra 🎭 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-12-02 05:36:00Đang tính toán
Tổng số đăng ký102.45N
Chú ý223
Bài viết538
Xếp hạng toàn cầu
591,399th (Top 5.2%)
Sao điểm Nox
3.85
Có tiềm năng(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
8.2%
8.3N 76
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Ginna Parra 🎭 Daily Followers (1 năm gần đây)
Ginna Parra 🎭 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Ginna Parra 🎭 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Ginna Parra 🎭 @Ginna Parra 🎭
Quốc gia Colombia
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Actriz | Directora 📽️ Dios | Cine: Una vez los experimentas te cambian la vida✨ 💒@supresenciaiglesia 🎥Dirigiendo en @truefilmss.co ✨ YouTube👇