Giga ギガちゃん Instagram Stats & Analytics Dashboard

Giga ギガちゃん Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-01 21:33:16Đang tính toán
Tổng số đăng ký17.62N
Chú ý352
Bài viết47
Xếp hạng toàn cầu
2,083,139th (Top 28.1%)
Sao điểm Nox
3.06
Có tiềm năng(Top 9.2%)
tỷ lệ tương tác
8.5%
1.49N 12
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Giga ギガちゃん Daily Followers (1 năm gần đây)
Giga ギガちゃん Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Giga ギガちゃん Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Giga ギガちゃん @Giga ギガちゃん
Quốc gia Nhật Bản
Ngôn ngữ Nhật Bản
Giới thiệu
ギャルです