Giga Design Studio Instagram Stats & Analytics Dashboard

Giga Design Studio Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-21 18:18:31Đang tính toán
Tổng số đăng ký8.88N
Chú ý772
Bài viết90
Xếp hạng toàn cầu
1,723,557th (Top 37.4%)
Sao điểm Nox
0.9
Nên suy nghĩ thêm(Top 69.1%)
tỷ lệ tương tác
1.9%
172 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Giga Design Studio Daily Followers (1 năm gần đây)
Giga Design Studio Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Giga Design Studio Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Giga Design Studio @Giga Design Studio
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Exploring new interactions through design, technology and narrative. @magicomongo @gpu.gallery