GKAY Instagram Stats & Analytics Dashboard

GKAY Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-13 15:14:48Đang tính toán
Tổng số đăng ký19.74TR
Chú ý873
Bài viết2.58N
Xếp hạng toàn cầu
492nd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.96
Nên suy nghĩ thêm(Top 9.9%)
tỷ lệ tương tác
3.4%
670.49N 9.57N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
GKAY Daily Followers (1 năm gần đây)
GKAY Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
GKAY Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
GKAY @GKAY
Quốc gia Brazil
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
👚 CEO @gyka 📩 Publi: [email protected] 📰 Imprensa: [email protected] 📬 Caixa postal 001 CEP.09910-970 SP