Genève Aéroport Instagram Stats & Analytics Dashboard

Genève Aéroport Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-01 10:45:32Đang tính toán
Tổng số đăng ký24.27N
Chú ý67
Bài viết1.01N
Xếp hạng toàn cầu
1,656,754th (Top 22.6%)
Sao điểm Nox
3.37
Có tiềm năng(Top 5.3%)
tỷ lệ tương tác
6.3%
1.51N 19
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Genève Aéroport Daily Followers (1 năm gần đây)
Genève Aéroport Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Genève Aéroport Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Genève Aéroport @Genève Aéroport
Quốc gia Thuỵ Sĩ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Compte officiel de Genève Aéroport ✈️ 👇 Nos conseils pour partir cet été 👇