Pavle Boskovic Instagram Stats & Analytics Dashboard

Pavle Boskovic Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-05 05:04:49Đang tính toán
Tổng số đăng ký154.49N
Chú ý369
Bài viết43
Xếp hạng toàn cầu
343,744th (Top 3.2%)
Sao điểm Nox
3.87
Có tiềm năng(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
5.6%
8.68N 24
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Pavle Boskovic Daily Followers (1 năm gần đây)
Pavle Boskovic Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Pavle Boskovic Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Pavle Boskovic @Pavle Boskovic
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Booking : +381 62 1645 776 Dača (whatsapp,viber) Booking Europe : +41 76 347 29 10 Enes 🔻More info