Gavin Newsom Instagram Stats & Analytics Dashboard

Gavin Newsom Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-13 09:03:42Đang tính toán
Tổng số đăng ký768.95N
Chú ý147
Bài viết1.27N
Xếp hạng toàn cầu
51,299th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.85
Nên suy nghĩ thêm(Top 11.3%)
tỷ lệ tương tác
3.4%
23.02N 3.44N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Gavin Newsom Daily Followers (1 năm gần đây)
Gavin Newsom Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Gavin Newsom Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Gavin Newsom @Gavin Newsom
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Husband to @jennifersiebelnewsom and father. 40th Governor of California. 49th Lt. Governor of California and former SF Mayor. Personal account.