GANNI Instagram Stats & Analytics Dashboard

GANNI Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 19:11:27Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.1TR
Chú ý2
Bài viết6.78N
Xếp hạng toàn cầu
30,415th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.18
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.0%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
750 11
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
GANNI Daily Followers (1 năm gần đây)
GANNI Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
GANNI Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
GANNI @GANNI
Quốc gia Đan Mạch
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Confidence, Community, Responsibility #GANNIGirls