game e.V. Instagram Stats & Analytics Dashboard

game e.V. Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-12 11:28:25Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.18N
Chú ý191
Bài viết163
Xếp hạng toàn cầu
1,347,918th (Top 51.4%)
Sao điểm Nox
0.56
Nên suy nghĩ thêm(Top 76.3%)
tỷ lệ tương tác
0.0%
0 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
game e.V. Daily Followers (1 năm gần đây)
game e.V. Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
game e.V. Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
game e.V. @game e.V.
Quốc gia Đức
Ngôn ngữ Tiếng Đức
Thẻ kênh
Giới thiệu
Wir sind der Verband der deutschen #Games-Branche. Unsere Games bereichern das Leben aller Menschen.