Gama Instagram Stats & Analytics Dashboard

Gama Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-21 19:11:32Đang tính toán
Tổng số đăng ký59.56N
Chú ý27
Bài viết2.39N
Xếp hạng toàn cầu
576,504th (Top 12.4%)
Sao điểm Nox
1.82
Nên suy nghĩ thêm(Top 48.9%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
256 4
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Gama Daily Followers (1 năm gần đây)
Gama Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Gama Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Gama @Gama
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Giới thiệu
Uma revista sobre diferentes modos de viver e as possibilidades do mundo hoje. Uma publicação do grupo do @nexojornal