Gabb Wireless Instagram Stats & Analytics Dashboard

Gabb Wireless Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-28 17:14:30Đang tính toán
Tổng số đăng ký79.9N
Chú ý208
Bài viết545
Xếp hạng toàn cầu
736,122nd (Top 7.1%)
Sao điểm Nox
2.05
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.5%)
tỷ lệ tương tác
0.6%
250 199
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Gabb Wireless Daily Followers (1 năm gần đây)
Gabb Wireless Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Gabb Wireless Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Gabb Wireless @Gabb Wireless
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
📱⌚️Safe Tech for Kids 👨‍👩‍👧‍👦Stay Protected. Stay Connected. 👇Grab Yours Now! #firstphone