Gigi |Macro Beauty |Skincare Instagram Stats & Analytics Dashboard

Gigi |Macro Beauty |Skincare Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-04 07:57:03Đang tính toán
Tổng số đăng ký52.95N
Chú ý511
Bài viết1.95N
Xếp hạng toàn cầu
326,347th (Top 13.8%)
Sao điểm Nox
1.89
Nên suy nghĩ thêm(Top 44.4%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
53 20
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Gigi |Macro Beauty |Skincare Daily Followers (1 năm gần đây)
Gigi |Macro Beauty |Skincare Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Gigi |Macro Beauty |Skincare Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Gigi |Macro Beauty |Skincare @Gigi |Macro Beauty |Skincare
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
• Product Photography/videography🧿 •📧 [email protected] • Makeup Swatches ~ Reels🎥 • Texture 〰Macro〰 Goop • Freelance Content Creator 📍Canada