G-Eazy Instagram Stats & Analytics Dashboard

G-Eazy Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-01 10:33:32Đang tính toán
Tổng số đăng ký9.71TR
Chú ý1.58N
Bài viết28
Xếp hạng toàn cầu
1,552nd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.07
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.8%)
tỷ lệ tương tác
0.6%
58.47N 744
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
G-Eazy Daily Followers (1 năm gần đây)
G-Eazy Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
G-Eazy Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
G-Eazy @G-Eazy
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
These Things Happen Too - Out Now Shoot me a text 510-824-8444