frigoadri Instagram Stats & Analytics Dashboard

frigoadri Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-04-27 07:06:03Đang tính toán
Tổng số đăng ký74.74N
Chú ý169
Bài viết113
Xếp hạng toàn cầu
213,059th (Top 11.8%)
Sao điểm Nox
3.76
Có tiềm năng(Top 4.0%)
tỷ lệ tương tác
7.4%
5.54N 29
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
frigoadri Daily Followers (1 năm gần đây)
frigoadri Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
frigoadri Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
frigoadri @frigoadri
Quốc gia Tây Ban Nha
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Contacto email ✉️ [email protected]