Freya Prout Instagram Stats & Analytics Dashboard

Freya Prout Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-11-27 23:59:26Đang tính toán
Tổng số đăng ký37.21N
Chú ý1.51N
Bài viết1.4N
Xếp hạng toàn cầu
1,547,919th (Top 13.7%)
Sao điểm Nox
1.66
Nên suy nghĩ thêm(Top 48.9%)
tỷ lệ tương tác
2.0%
713 26
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Freya Prout Daily Followers (1 năm gần đây)
Freya Prout Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Freya Prout Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Freya Prout @Freya Prout
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
qld, australia @everi_body • b🦋 enquiries: ***