FRÉ Skincare Instagram Stats & Analytics Dashboard

FRÉ Skincare Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-29 00:07:45Đang tính toán
Tổng số đăng ký116.43N
Chú ý4.09N
Bài viết1.94N
Xếp hạng toàn cầu
423,454th (Top 5.8%)
Sao điểm Nox
2.11
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.7%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
103 35
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
FRÉ Skincare Daily Followers (1 năm gần đây)
FRÉ Skincare Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
FRÉ Skincare Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
FRÉ Skincare @FRÉ Skincare
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Clean & high-performance skincare for active women💦 Fights breakouts, dullness & sign of aging✨ For every set sold, we plant a tree 🌱 Clean, vegan & 🐰