Fresh Instagram Stats & Analytics Dashboard

Fresh Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 18:37:32Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.05TR
Chú ý2.37N
Bài viết4.33N
Xếp hạng toàn cầu
32,503rd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.32
Nên suy nghĩ thêm(Top 26.6%)
tỷ lệ tương tác
0.0%
396 12
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Fresh Daily Followers (1 năm gần đây)
Fresh Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Fresh Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Fresh @Fresh
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Sensorial skincare with proven results #freshbeauty