Canadian Freedom Convoy 2022 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Canadian Freedom Convoy 2022 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-05 18:20:26Đang tính toán
Tổng số đăng ký476.44N
Chú ý1
Bài viết771
Xếp hạng toàn cầu
60,943rd (Top 2.5%)
Sao điểm Nox
4.05
Đáng hợp tác(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
5.2%
23.08N 1.77N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Canadian Freedom Convoy 2022 Daily Followers (1 năm gần đây)
Canadian Freedom Convoy 2022 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Canadian Freedom Convoy 2022 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Canadian Freedom Convoy 2022 @Canadian Freedom Convoy 2022
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
🇨🇦 2022 Freedom Convoy Documented From Start To Finish - See The Truth For Yourself ❌ Anti ALL MANDATES Movement @freedomconvoybackup