Fred Verley Instagram Stats & Analytics Dashboard

Fred Verley Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-07 03:04:30Đang tính toán
Tổng số đăng ký14.09N
Chú ý3.68N
Bài viết726
Xếp hạng toàn cầu
938,045th (Top 27.5%)
Sao điểm Nox
3.01
Có tiềm năng(Top 9.2%)
tỷ lệ tương tác
4.4%
535 90
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Fred Verley Daily Followers (1 năm gần đây)
Fred Verley Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Fred Verley Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Fred Verley @Fred Verley
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
▪️Beauty and Wellness Director @voguefrance ▪️Animal Rescue @assosauvade