Freddy Instagram Stats & Analytics Dashboard

Freddy Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 10:11:44Đang tính toán
Tổng số đăng ký77.31N
Chú ý543
Bài viết993
Xếp hạng toàn cầu
532,767th (Top 10.3%)
Sao điểm Nox
2.42
Nên suy nghĩ thêm(Top 21%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
33 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Freddy Daily Followers (1 năm gần đây)
Freddy Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Freddy Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Freddy @Freddy
Quốc gia Ý
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
The Italian Active Shaping Company since 1976. #theartofmovement