Freddie Freeman Instagram Stats & Analytics Dashboard

Freddie Freeman Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-26 21:37:05Đang tính toán
Tổng số đăng ký580.53N
Chú ý154
Bài viết71
Xếp hạng toàn cầu
72,071st (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.78
Có tiềm năng(Top 1.6%)
tỷ lệ tương tác
9.4%
54.49N 201
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Freddie Freeman Daily Followers (1 năm gần đây)
Freddie Freeman Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Freddie Freeman Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Freddie Freeman @Freddie Freeman
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
@dodgers | @chelseafreeman5 | Dad to 3 boys (C,B,M)