Hotel FRANQ Instagram Stats & Analytics Dashboard

Hotel FRANQ Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-28 17:05:45Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.14N
Chú ý1.27N
Bài viết102
Xếp hạng toàn cầu
1,549,196th (Top 51.5%)
Sao điểm Nox
2.35
Nên suy nghĩ thêm(Top 21.0%)
tỷ lệ tương tác
5.3%
110 4
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Hotel FRANQ Daily Followers (1 năm gần đây)
Hotel FRANQ Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Hotel FRANQ Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Hotel FRANQ @Hotel FRANQ
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Hotel FRANQ awakens all your senses... Luxurious and Contemporary Rooms in Vibrant Antwerp. @relaischateaux 🍽 @franq_restaurant