frankdelventhal Instagram Stats & Analytics Dashboard

frankdelventhal Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-12-27 15:19:27Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.01N
Chú ý716
Bài viết2.38N
Xếp hạng toàn cầu
608,668th (Top 60.6%)
Sao điểm Nox
2.96
Nên suy nghĩ thêm(Top 11.4%)
tỷ lệ tương tác
3.7%
32 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
frankdelventhal Daily Followers (1 năm gần đây)
frankdelventhal Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
frankdelventhal Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
frankdelventhal @frankdelventhal
Quốc gia Đức
Ngôn ngữ Tiếng Đức
Thẻ kênh
Giới thiệu
Erlange Deine Kraft zurück 💪 Stärke in Körper und Geist hilft Dir dabei, Deine Rolle als Vater, Ehemann und Chef gerecht zu werden.