Alexey Frandetti Instagram Stats & Analytics Dashboard

Alexey Frandetti Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-15 23:47:35Đang tính toán
Tổng số đăng ký15.89N
Chú ý1.11N
Bài viết1.61N
Xếp hạng toàn cầu
2,671,677th (Top 29.0%)
Sao điểm Nox
3.08
Có tiềm năng(Top 8.5%)
tỷ lệ tương tác
3.9%
591 31
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Alexey Frandetti Daily Followers (1 năm gần đây)
Alexey Frandetti Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Alexey Frandetti Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Alexey Frandetti @Alexey Frandetti
Quốc gia Nga
Ngôn ngữ Tiếng Nga
Thẻ kênh
Giới thiệu
🎭 Записки режиссёра Vol.2 🤩Серьезно о несерьезном жанре 📚Вся правда о музыкальном театре 🤝 Сотрудничество: +7(916)5761996 - Елизавета