Buba Instagram Stats & Analytics Dashboard

Buba Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-02 13:08:41Đang tính toán
Tổng số đăng ký100.08N
Chú ý7
Bài viết36
Xếp hạng toàn cầu
588,572nd (Top 5.5%)
Sao điểm Nox
3.81
Có tiềm năng(Top 1.2%)
tỷ lệ tương tác
3.8%
3.5N 267
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Buba Daily Followers (1 năm gần đây)
Buba Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Buba Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Buba @Buba
Quốc gia Séc
Ngôn ngữ Séc
Thẻ kênh
Giới thiệu
Použij kód: Mrbuba99 #Ad Instagram @mrbuba99 (120k+) YouTube: Buba (210k) Merch👇🏼