Fortnite Instagram Stats & Analytics Dashboard

Fortnite Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-11-10 13:13:57Đang tính toán
Tổng số đăng ký25.87TR
Chú ý10
Bài viết1.18N
Xếp hạng toàn cầu
234th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.18
Nên suy nghĩ thêm(Top 21.0%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
241.5N1.69N
Thu nhập dự tính
746.98TR (Mỗi bài viết)
CPM 568.75N-659.75N
Fortnite Daily Followers (1 năm gần đây)
Fortnite Engagement Post
Fortnite @Fortnite
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The official Instagram account for #Fortnite, Battle Royale, Creative, and Save the World.