Fort Edmonton Park Instagram Stats & Analytics Dashboard

Fort Edmonton Park Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 07:41:23Đang tính toán
Tổng số đăng ký10.4N
Chú ý1.01N
Bài viết1.03N
Xếp hạng toàn cầu
2,124,009th (Top 38.2%)
Sao điểm Nox
0.91
Nên suy nghĩ thêm(Top 70.6%)
tỷ lệ tương tác
1.0%
101 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Fort Edmonton Park Daily Followers (1 năm gần đây)
Fort Edmonton Park Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Fort Edmonton Park Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Fort Edmonton Park @Fort Edmonton Park
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Discover stories that matter. You’re invited to embark on an immersive experience at #FortEdmontonPark! Open May 21 🎡 Tickets available now!