FOREO Instagram Stats & Analytics Dashboard

FOREO Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-28 06:11:01Đang tính toán
Tổng số đăng ký612.91N
Chú ý2.14N
Bài viết3.64N
Xếp hạng toàn cầu
67,737th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.14
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.2%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
438 19
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
FOREO Daily Followers (1 năm gần đây)
FOREO Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
FOREO Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
FOREO @FOREO
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Wildly creative beauty, inspired by nature & powered by science and technology. Shop at foreo.com