Fon H Davis Instagram Stats & Analytics Dashboard

Fon H Davis Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-04-14 09:33:30Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.13N
Chú ý1.69N
Bài viết1.19N
Xếp hạng toàn cầu
266,847th (Top 33.3%)
Sao điểm Nox
0.9
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.2%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Fon H Davis Daily Followers (1 năm gần đây)
Fon H Davis Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Fon H Davis Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Fon H Davis @Fon H Davis
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Ba Lan
Thẻ kênh
Giới thiệu
Visual Story Teller - @foncostudios CEO/creative dir., director, producer, designer, vfx sup, guest host, celebrity judge, & Stan Winston School