Fondation des Hôpitaux Instagram Stats & Analytics Dashboard

Fondation des Hôpitaux Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-21 17:59:00Đang tính toán
Tổng số đăng ký11.88N
Chú ý741
Bài viết467
Xếp hạng toàn cầu
1,515,188th (Top 32.9%)
Sao điểm Nox
1.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 65.9%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
23 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Fondation des Hôpitaux Daily Followers (1 năm gần đây)
Fondation des Hôpitaux Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Fondation des Hôpitaux Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Fondation des Hôpitaux @Fondation des Hôpitaux
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Thẻ kênh
Giới thiệu
🏥 Ensemble, améliorons le quotidien des patients, soignants et aidants à l’hôpital. Espaces soignants: aidons ceux qui prennent soin des autres 👇🏻