Folia Collective Instagram Stats & Analytics Dashboard

Folia Collective Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-17 23:19:59Đang tính toán
Tổng số đăng ký112.76N
Chú ý2.78N
Bài viết1.8N
Xếp hạng toàn cầu
485,171st (Top 5.2%)
Sao điểm Nox
2.14
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.6%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
83 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Folia Collective Daily Followers (1 năm gần đây)
Folia Collective Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Folia Collective Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Folia Collective @Folia Collective
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Giới thiệu
Plants. Plant stuff. Plant know-how.🪴⁣ Tue-Fri 12-7p, Sat 11a-7p, Sun 12-5p🌱⁣ Join the FOLIA PLANT CLUB & get rewards! ⬇️