FlyNYON 🚁 Instagram Stats & Analytics Dashboard

FlyNYON 🚁 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 13:28:04Đang tính toán
Tổng số đăng ký330.18N
Chú ý358
Bài viết7.1N
Xếp hạng toàn cầu
128,596th (Top 2.1%)
Sao điểm Nox
2.19
Nên suy nghĩ thêm(Top 37.3%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
1.02N 13
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
FlyNYON 🚁 Daily Followers (1 năm gần đây)
FlyNYON 🚁 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
FlyNYON 🚁 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác