Florian Wirtz (FW) Instagram Stats & Analytics Dashboard

Florian Wirtz (FW) Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-14 03:51:40Đang tính toán
Tổng số đăng ký275.77N
Chú ý216
Bài viết101
Xếp hạng toàn cầu
171,013th (Top 1.9%)
Sao điểm Nox
3.78
Có tiềm năng(Top 1.7%)
tỷ lệ tương tác
17.0%
46.62N 182
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Florian Wirtz (FW) Daily Followers (1 năm gần đây)
Florian Wirtz (FW) Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Florian Wirtz (FW) Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Florian Wirtz (FW) @Florian Wirtz (FW)
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
@bayer04fussball || @adidasfootball