Flock-Talk Instagram Stats & Analytics Dashboard

Flock-Talk Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-09-26 09:09:18Đang tính toán
Tổng số đăng ký752
Chú ý27
Bài viết374
Xếp hạng toàn cầu
507,190th (Top 63.2%)
Sao điểm Nox
3.52
Có tiềm năng(Top 3.1%)
tỷ lệ tương tác
9.5%
70 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Flock-Talk Daily Followers (1 năm gần đây)
Flock-Talk Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Flock-Talk Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác