Flavor Unit Instagram Stats & Analytics Dashboard

Flavor Unit Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-04-10 20:47:41Đang tính toán
Tổng số đăng ký7.9N
Chú ý149
Bài viết310
Xếp hạng toàn cầu
181,736th (Top 22.7%)
Sao điểm Nox
1.45
Nên suy nghĩ thêm(Top 32.5%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Flavor Unit Daily Followers (1 năm gần đây)
Flavor Unit Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Flavor Unit Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Flavor Unit @Flavor Unit
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Flavor Unit founded by @queenlatifah and Shakim Compere. Follow us on twitter.com/flavorunit and http://facebook.com/flavorunit subscribe to