First Aid Beauty Instagram Stats & Analytics Dashboard

First Aid Beauty Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-27 01:33:01Đang tính toán
Tổng số đăng ký519.15N
Chú ý2.05N
Bài viết2.4N
Xếp hạng toàn cầu
59,689th (Top 2.0%)
Sao điểm Nox
2.15
Nên suy nghĩ thêm(Top 36.1%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
529 19
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
First Aid Beauty Daily Followers (1 năm gần đây)
First Aid Beauty Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
First Aid Beauty Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
First Aid Beauty @First Aid Beauty
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Cruelty-free skincare solutions & everyday essentials. Safe for sensitive skin. ✨ Clean Beauty since 2009 🛍 Sephora + Ulta + Macy’s + Nordstrom