FINNEAS Instagram Stats & Analytics Dashboard

FINNEAS Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-08 22:42:11Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.9TR
Chú ý806
Bài viết475
Xếp hạng toàn cầu
5,763rd (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.86
Có tiềm năng(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
8.3%
323.8N 1.35N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
FINNEAS Daily Followers (1 năm gần đây)
FINNEAS Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
FINNEAS Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
FINNEAS @FINNEAS
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Lefty