FINESSE Instagram Stats & Analytics Dashboard

FINESSE Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-14 02:11:52Đang tính toán
Tổng số đăng ký337.3N
Chú ý968
Bài viết1.83N
Xếp hạng toàn cầu
135,299th (Top 1.5%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.3%)
tỷ lệ tương tác
1.1%
3.64N 18
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
FINESSE Daily Followers (1 năm gần đây)
FINESSE Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
FINESSE Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
FINESSE @FINESSE
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
WELCOME TO LOLLIPOP ST 🍭 The first AI-led fashion house where you decide what we produce. No overproduction. No waste. GAIA Drop Live Now