Locarno Film Festival Instagram Stats & Analytics Dashboard

Locarno Film Festival Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 16:52:52Đang tính toán
Tổng số đăng ký46.89N
Chú ý638
Bài viết2.28N
Xếp hạng toàn cầu
903,207th (Top 14.6%)
Sao điểm Nox
1.89
Nên suy nghĩ thêm(Top 46.9%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
138 6
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Locarno Film Festival Daily Followers (1 năm gần đây)
Locarno Film Festival Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Locarno Film Festival Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Locarno Film Festival @Locarno Film Festival
Quốc gia Thuỵ Sĩ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The world capital of auteur cinema! We celebrate cinema in all its forms, discover new talents & look toward the future. #Locarno75: 3 - 13 | 8 | 2022