Fernanda Maciel Instagram Stats & Analytics Dashboard

Fernanda Maciel Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 10:50:28Đang tính toán
Tổng số đăng ký160.13N
Chú ý771
Bài viết1.07N
Xếp hạng toàn cầu
286,640th (Top 4.4%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 43.5%)
tỷ lệ tương tác
3.0%
4.79N 68
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Fernanda Maciel Daily Followers (1 năm gần đây)
Fernanda Maciel Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Fernanda Maciel Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Fernanda Maciel @Fernanda Maciel
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Brazilian ultra runner• Vice World Champion UTWT • 4 Podium UTMB • Top 5 Sky Running World Champs • Top 3 World Ranking UTWT 2018/2019