Fer Instagram Stats & Analytics Dashboard

Fer Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 21:18:26Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.17N
Chú ý1.13N
Bài viết70
Xếp hạng toàn cầu
3,892,426th (Top 58.8%)
Sao điểm Nox
2.32
Nên suy nghĩ thêm(Top 26.8%)
tỷ lệ tương tác
6.9%
211 9
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Fer Daily Followers (1 năm gần đây)
Fer Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Fer Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Fer @Fer
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
@heroesmodels NY Plantas y cuerpos @plantaecuerpo Cerámica @cienega.ceramica yoga y escalada