FENTY BEAUTY BY RIHANNA Instagram Stats & Analytics Dashboard

FENTY BEAUTY BY RIHANNA Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-05 09:30:05Đang tính toán
Tổng số đăng ký11.62TR
Chú ý322
Bài viết8.55N
Xếp hạng toàn cầu
1,135th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.25
Có tiềm năng(Top 7.4%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
37.09N 222
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
FENTY BEAUTY BY RIHANNA Daily Followers (1 năm gần đây)
FENTY BEAUTY BY RIHANNA Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
FENTY BEAUTY BY RIHANNA Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
FENTY BEAUTY BY RIHANNA @FENTY BEAUTY BY RIHANNA
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Available online & worldwide at Sephora, Ulta Beauty, Harvey Nichols, Boots & select Asia duty free shops 🖤 Tag us #FENTYBEAUTY #crueltyfree