Femi Instagram Stats & Analytics Dashboard

Femi Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-09-18 21:17:46Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.27N
Chú ý6.73N
Bài viết8.83N
Xếp hạng toàn cầu
234,609th (Top 29.3%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 16.6%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
8 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Femi Daily Followers (1 năm gần đây)
Femi Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Femi Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Femi @Femi
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Beauty Brand Business Inquiries/ wholesale email *** or text 414-885-3440