FanDuel Sportsbook Instagram Stats & Analytics Dashboard

FanDuel Sportsbook Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-03 11:21:29Đang tính toán
Tổng số đăng ký160.35N
Chú ý521
Bài viết3.16N
Xếp hạng toàn cầu
152,114th (Top 6.5%)
Sao điểm Nox
2.38
Nên suy nghĩ thêm(Top 20.8%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
1.29N 92
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
FanDuel Sportsbook Daily Followers (1 năm gần đây)
FanDuel Sportsbook Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
FanDuel Sportsbook Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
FanDuel Sportsbook @FanDuel Sportsbook
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
America’s #1 Sportsbook! 💰 21+ and Present in AZ/CO/CT/IA/IL/IN/LA/MI/NJ/NY/PA/TN/VA/WV/WY. Gambling Problem? 1-800-GAMBLER or visit fanduel.com/RG