FC Barcelona Instagram Stats & Analytics Dashboard

FC Barcelona Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-11-15 15:24:31Đang tính toán
Tổng số đăng ký111.93TR
Chú ý81
Bài viết17.19N
Xếp hạng toàn cầu
35th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.14
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.8%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
847.63N 4.04N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
FC Barcelona Daily Followers (1 năm gần đây)
FC Barcelona Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
FC Barcelona Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
FC Barcelona @FC Barcelona
Quốc gia Tây Ban Nha
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
🔵🔴 Més Que Un Club We ❤️ #Culers 👇 NEW KIT 👇