Fanola | Made In Italy Instagram Stats & Analytics Dashboard

Fanola | Made In Italy Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-28 02:21:54Đang tính toán
Tổng số đăng ký524.78N
Chú ý754
Bài viết7.21N
Xếp hạng toàn cầu
81,376th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.14
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.2%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
398 6
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Fanola | Made In Italy Daily Followers (1 năm gần đây)
Fanola | Made In Italy Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Fanola | Made In Italy Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Fanola | Made In Italy @Fanola | Made In Italy
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
🦄 Cruelty-free hair care 💜 Tag us using #fanola 👨🏼‍🎨 Fanola Artistic Director @dearmiju 🎥 TikTok @ fanola Shop Fanola products 👇