Facebook Watch Instagram Stats & Analytics Dashboard

Facebook Watch Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-27 20:12:03Đang tính toán
Tổng số đăng ký403.89N
Chú ý103
Bài viết822
Xếp hạng toàn cầu
113,204th (Top 1.0%)
Sao điểm Nox
2.13
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.0%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
834 205
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Facebook Watch Daily Followers (1 năm gần đây)
Facebook Watch Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Facebook Watch Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Facebook Watch @Facebook Watch
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
➡️ @facebookapp #MoreTogether