Evaton Mall Instagram Stats & Analytics Dashboard

Evaton Mall Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-19 09:05:19Đang tính toán
Tổng số đăng ký830
Chú ý57
Bài viết231
Xếp hạng toàn cầu
3,078,449th (Top 73.2%)
Sao điểm Nox
0.49
Nên suy nghĩ thêm(Top 84.7%)
tỷ lệ tương tác
1.2%
10 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Evaton Mall Daily Followers (1 năm gần đây)
Evaton Mall Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Evaton Mall Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Evaton Mall @Evaton Mall
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Evaton Mall - a revamped shopping destination.