European Commission 🇪🇺 Instagram Stats & Analytics Dashboard

European Commission 🇪🇺 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-28 22:10:28Đang tính toán
Tổng số đăng ký754.39N
Chú ý179
Bài viết5.36N
Xếp hạng toàn cầu
53,187th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.14
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.2%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
1.45N 130
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
European Commission 🇪🇺 Daily Followers (1 năm gần đây)
European Commission 🇪🇺 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
European Commission 🇪🇺 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
European Commission 🇪🇺 @European Commission 🇪🇺
Quốc gia Bỉ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
News & info from the European Commission. Our social media policy: ec.europa.eu/info/social-media-use